۱۳۹۵ آذر ۱, دوشنبه

برده داری در اسلام از زبان آخوند درنده و پاسخ بهرام مشیریاز 14:23 به بعد

خوشبختانه زبانِ پارسی است، اندکی باید دقت کنید چون لهجه خب تفاوت میکند، بفرماید:

آخوند:
الذين كفروا فضرب الرقاب
وقتیکه با کافِر ملاقات ات حاصل شد
فضرب الرقاب
چی در کار است؟
بزنین در گردن، گردنشان
حتى إذا أثخنتموهم
تا که بُکشین. کثرتِ خونریزی بکنین.
فشدوا الوثاق
محکم کنید قَید و چِک و زولانه(1) را که نَگریزَن، اسیر شَن.
کفاری که خود [را] بَه نامِ دانشمندانِ مُبَصّر و مُفَکّر انتخاب میکنن، عنوان میکنن، اونها میگن:
"اسلام بعضی نواقص به خود داره"
نعوذ باالله
"منجمله نظامِ برده داری"
"نظامِ برده داری میگَه در اسلام نقص است چَرا؟ از انسان، غلام، کنیز ساختن"
"و این غلام و کنیز هم مانند مواشی(2) در بازار فروختن"
"دهها دُست تبدیل میشه و این کنیز که دهها دست تبدیل میشه، دهها نفر جماع میکنَه بعد از یک استبراء،(که یَک حَیض استبراء دارَه)، پس این یک نوع ظلم است"
نعوذ بالله
"سلبِ آزادیِ انسانیت است، سلبِ آزادی مفکورۀ انسان و الحاق انسانیت به مواشی و بهمیّت(3) است فلهذا این نقصِ اسلام است که نظامِ برده داری و کنیز داری را در جهانِ اسلام عرضه کردَه به عنوانِ یک جزءِ دین تقدیم کرده".
غلامانِ حلقه به گوشِ اروپاییان و اَمریکاییان اینها میگن: "که در عصر امروز نیست، در عصر امروز نیستش، پس نیست، خود را خلاص کن.در عصر امروز غلام و کنیز نیست". درحالیکه این جرعه خوران دشمن، این حلقه به گوش ها نمیدانند که دین تا روز قیامت کامل است. اینها بیچاره ها در اثر جرعۀ دشمن اینها خودش یهود شُدَه. خودش یهود شده؛ حکمِ خدا را تغییر میدَه. خداوندِ متعال خودش رحم کُنَه به این فتواها. قطعنا در دِماغِت بگید که نظامِ برده داری تا قیامت ختم نمیشَه.
بعضی ها میگن غلامِش چیست، کنیز اش چیست؟
هرگاه مجاهدین با دنیایِ کفر و الحاد بِرَزمَند، ساحِه[ساحت] را تسلط کنن، بعد تمومه دار و نداره کافر غنمیتِ اینهاست از سوزن شروع تا زن و فرزند و تمامه زندگی غنمیتِ است. غنمیت که شد پس بچه ها و هم مردانه غلام میشوند، زنانَه چی میشَه؟ کنیز، تقسیم میشه بینِ مجاهدین.
مال و دارایی و زمین و جایدات[خانه] برای چی میشَه؟ تقسیم میشه
تا روزِ قیامت در اثر جنگ مجاهد با کفر و الحاد هرآنچه از کافر به دستِ مجاهد می افتد نامش غنیمت است، مال منقول و غیرمنقول تقسیم میشه و انسانی که بدستشان آمده، اسیر شده زنده؛ اونها غلام و کنیز میشه.
غلامش ایسَ استخدام[هر گونه استفاده]
چه معنی در خدمتها استخدام کُنه؟
عملِ جنسی ممنوع است، اما کنیزاش چیست؟
بدونِ نکاح به مولای خود حقِ لازمش هست، مشروع هست که جماع میکنه. هرگاه در بازار بفروشَه به کسایِه دیگری ده دست که در ده سال تبدیل شود فقط اون هم یک حیض استبراء میشَه که حمل نداشته باشه، پس دوباره چی میشَه،  بگو؟، او با او جماع میکنه، بی نکاح، بی نکاح. خودش هم، یک کنیز شدن خودش یک نوعی مشروعیت است.
قرانِ کریم در جزءِ هشتم چی میگه؟ میگه که، در جزءِ هیجدهم
نی مگر کسایی که به زن و کنیز جماع می کنند ملامت نیستند، درست است نی؟ به زن و کنیز، به زن و نکاح و کنیز، مُلکِ یمین(4) می گورَه
تا که حکومتِ عیسی علیه السلام نیاید، تا اونوقت جهاد ادامه داره، تازمانیکه در سرزمین هیچ دین نماند جز از دینِ کی؟ اسلام عزیز. کفر یکسره دامن اش چیده شود...

بهرام مشیری:
خُب شنیدید سخنانِ این آخوند رو که از قرآن نقل قول میکرد و
بارها خدمتِ شما عرض کردم در تمامِ قرآنِ شریف، قرآنِ مجید یکبار هم کلمۀ کار به کار نرفته. کاری نبود که بکنن.
و تمامه این مجاهدینِ اسلام از روزِ اول مفت خوردند و اموالِ مسروقه خوردند و به زنانِ مردم تجاوز کردند از اولین نفر تا آخرین نفر.
به صراحت میگوید این ملا که: "از حالا تا روزِ قیامت هرچه کفار دارد مالِ مُجاهدین است".
مجاهدین کی اَند؟
یک آدمِ بی عقلِ ریش دَبّه ای که عرض میکنم که راه افتاده، نه عقل داره، نه حس داره، نه شرافت داره، نه انسانیت سرش میشه، این قرآن اش زیر بغلشه، به حکمِ همین قرآن میخواد دنیا رو خراب کنه، همه اش را برای خودش بَر داره. وقتی هم که مرُد میره به بهشت. یک همچین آدمه جهنمی که زنِ مردم برایش حلاله و اموالِ ملتی به زحمت و رنج بدست آمده باید بر داره بخوره فقط چون مسلمونه؛ این به بهشت هم میره تازه!. اینها رو که دیگه من نگفتم که بابا.
این آخوند حتما از پنج-شش سالگی رفته مدرسۀ دینی، کارش هم بلده، چون هر چی گفت خیلی دقیق گفت، درست گفت. حالا ببینید دنیا دستِ اینها بیفته چه دنیایی خواهد شد.
آخوندها هم به مردمه ایران اینطور نگاه میکنند. فکر نکنین نگاه شون فرق میکنه. اینها غنیمت گرفتن. اینها مملکتِ ایران رو غنیمت گرفته ان. همه چیزِ این سرزمین برای اینها حلاله، چرا؟. چون کفار بودیم دیگه ما.
"حکومتِ کفار بوده. تمامه این پادشاهانی که بر ایران حکومت کردن اینها حقّ علی پسرِ ابوطالب رو خورده بودن".
 حالا من نمیدونم پسر ابوطالب در ایران چه حقی داشته من این رو نفهمیدم. یک پالونی داشت، یک جوالی داشت این علی که روی اون جوال میخوابید و تو همون جا هم به خر اش، خر که نداشت، یک قاطری هم برایش نمیدونم سلطانِ مصر فرستاده بود که رسول داده بود به این، رو اونجا هم میخوابید. این مالکیت اش بوده، که البته خُب بعد وضع اش خیلی بهتر شد. وقتی اموالِ ایرانیان رفتن به ایشون پول میدادن، ماهانه پولِ خوبی میگرفت. ولی مالک سرزمین ایران نیست والله!
اگه نگاه کنید این آخوندها از روز اول بزرگترین توهین رو به ملتِ ایران شروع کرد.
قدم نخستین چه بود؟
"پــــــــــــــــــــــاره کنید این پرچمه شیر و خورشید ملعون را"
خُب ملتی که بیایند، و ملت ساکت شدند. ملتی که بشود به پرچم اش توهین کرد همه کار، همه بلایی میشود به روز اش آورد. آخوند این را فهمید.
ابتدا جراتِ نمیکرد. مثلِ سگ میترسید.
اول ترس اش از ارتش بود. ارتش بزرگی بود ارتش شاهنشاهی. وقتی دید که ارتشبد هاش اومدن زانو زدن اونجا دستِ این رو بوسیدن،(یک آخوند بیسواد، یک آخوندی که اوهام اش از هیتلر وحشتناک تر بود) تسلیم کردن، خُب دیگه تسلیم شدن، ارتش را تحویل دادن، خُب دیگه داستان چه موند؟ دیگه هیچی دیگه. شروع کردن به توهین.
" این استخوان های پوسیدَه"
بولدوزر هم فرستادن این باقیماندۀ تخت جمشید رو خراب کنن که هیچ چی نماند در واقع. هیچ چیزی از نشانه های مدنیت ایران زمین در این هزاره ها برجای نماند به جهتِ اینکه همه اینها را آثارِ بغی و عناد و کفر میدونند. ملت رو هم به غنیمت گرفتن. امروزِ مردمِ ایران در زندان هستند. ایران یک زندانی است به وسعتِ 1/648/195 کیلومتر مربع، تعدادِ زندانیان حدودِ 80 میلیون. زندانی که حقی نداره به چیزی. این قانونِ اساسی شون هم مثلِ اساسنامه و مرامنامۀ زندان میمونه.

1-زولانه . [ زَ / زُو ن َ / ن ِ ] (اِ) بمعنی زاولانه است و آن آهنی باشد که بر پای گنه کاران نهند و بر پای ستوران نیز کنند و به ترکی «بخاو» گویند. (برهان ) (ناظم الاطباء). همان زاولانه که بر پای مجرمان نهند. (انجمن آرا) (آنندراج ). رجوع به زاولانه و زورانه شود.
دماغ . [ دِ ] (ع اِ) مغز سر
2-مواشی . [ م َ ] (ع اِ) ج ِ ماشیة. (منتهی الارب ) (دهار) (ناظم الاطباء). ج ِ ماشیة که به معنی ستور بسیار راه رونده است و اطلاق این لفظ بر مطلق چهارپایان بارکش نمایند.
3-بهمیّت:
از نفس امّاره جز آثار حیوانیّت و بهمیّت سر نمی زند.
 4-ملک یمین (به عربی: مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) به کنیز یا برده زن گفته می شد. در اصطلاح قرآن کریم ملک یمین به معنای آنچه مالک آنید یا کنیزی که از آن شماست یا برده زن است.
از نظر قرآن و با توجه به آیه های ذکر شده هر نوع استمتاع از ملک یمین جایز است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.